7days24-no7days24-no

Hvorfor oss ?

GRUNDIG VASK
RENT OG RYDDIG
EFFEKTIVE

Hovedrengjøring innebærer grundig vask av tak, gulv, dører, karmer og alt annet innvendig inventar som lysarmaturer, vinduspuss, radiatorer, bilder eller noe annet alltid i samsvar med kunden.